รศ. วชิระ สิงห์คง

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
วชิระ สิงห์คง
อีเมล
wachira_s@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4230
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด