ผศ. วชิระ เลี่ยมแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
วชิระ เลี่ยมแก้ว
อีเมล
wachiranks@hotmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4230
ความชำนาญ
silage

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด