ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

บริหาร

วิชาการ

บริการวิชาการ

สารสนเทศและศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ชื่อภาษาไทย “ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ชื่อภาษาอังกฤษ “Science and Applied Science Center” ชื่อย่อ “SCIENCE CENTER” ปรัชญา เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พันธกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนใช้ห้องปฏิบัติการในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยี เพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยการฝึกอบรมและการจัดหาครุภัณฑ์เครื่...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข่าวสารหรือกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริการวิชาการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริการวิชาการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริการวิชาการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่
อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort istanbul escort şişli escort istanbul escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop seks shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı