คำค้นหา

หน้าแรก / คำค้นหา /

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

    ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005 จากฝ่ายรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา และคุณมะลิ ผุสพานิช ได้เข้าประเมินระบบงาน การจัดการเอกสารด้านบริหารงานและด้านวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภั

อ่านเพิ่มเติม